Świadczenie postojowe – nowi uprawnieni

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła nowy, rozszerzony krąg podmiotów, które mogą otrzymać świadczenie postojowe.
Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są zatrudnione na etacie i równocześnie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej również mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł.

Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być nadal o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Albo też – inny przypadek – zawieszono działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

Wnioski o wypłatę świadczenia postojowego można składać tylko elektronicznie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *