Nowe Prawo Celne

Ministerstwo Finansów pracuje na projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo celne .
Projekt przewiduje m.in:
✅Ujednolicenie i usprawnienie wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów.
✅Nowe rozwiązania dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

W przypadku importu towarów prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla wszystkich należności i opłat oraz zostanie wydana tylko jedna decyzja obejmująca cło, podatki i opłaty. Obecnie prowadzone jest postępowanie celne i podatkowe. W wyniku tych postępowań – w zależności od rodzaju towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji (dotyczących należności celnych i podatkowych oraz opłat: emisyjnej – płacona przez firmy, które wprowadzają na polski rynek paliwa silnikowe i paliwowej – płacona m.in. przez producentów paliw silnikowych.

Nowe przepisy mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Czy tym razem się uda?

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.gov.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *