Limit płatności gotówkowych w 2023 roku

W 2023 roku nie zmienią się limity płatności gotówką‼

Ustawodawca przesunął obowiązywanie wprowadzonych w Polskim Ładzie limitów do końca 2023 roku.

Przypominamy, że dokonanie płatności powyżej limitu z pominięciem konta bankowego, skutkuje brakiem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Limity płatności gotówkowych w 2023 roku:

✅dla jednej transakcji B2B (pomiędzy przedsiębiorcami)– 15.000 zł

✅dla jednej transakcji B2C (pomiędzy przedsiębiorca a osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej) – brak limitu

Limity obowiązujące od stycznia 2024 roku:

✅dla jednej transakcji B2B (pomiędzy przedsiębiorcami) – 8.000 zł

✅dla jednej transakcji B2C (pomiędzy przedsiębiorca a osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej) – 20.000 zł

Comments are closed.