PODATEK MINIMALNY JUŻ OD 2024 R.

Odroczone z uwagi na trudną sytuację gospodarczą przepisy dotyczące podatku od straty i niskich dochodów wejdą w życie już od 1 stycznia 2024 r. Będzie to dodatkowa danina, obok CIT obliczanego na zasadach ogólnych (9%/19%).Kogo dotyczy tzw. podatek minimalny❓

Nowa danina adresowana jest do spółek, podatkowych grup kapitałowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce.

Minimalny CIT nie obejmuje działalności spółdzielni, fundacji czy stowarzyszeń. Katalog wyłączeń jest rozszerzony m.in. o podatników:

✅którzy rozpoczęli działalność i kontynuują jej prowadzenie przez kolejne 2 lata, które nie powstały w wyniku przekształcenia (te podmioty podatek minimalny obejmie dopiero po trzech latach),

✅których przychody spadły rok do roku o co najmniej 30%,

✅u których strukturę właścicielską stanowią wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów w innych spółkach,✅tzw. małych podatników CIT (roczne przychody brutto ogółem nie przekraczają kwoty 2 mln euro).

Stawka podatku wynosi 10%.

Pierwszy podatek minimalny CIT spółki zapłacą w terminie złożenia zeznania rocznego CIT-8 (tj. do końca marca 2025 r.).

Comments are closed.