CENNIK

Orientacyjne ceny netto za oferowane przez nas usługi:

Ryczałt ewidencjonowany – od 250 zł netto/m-c,

Ryczałt ewidencjonowany z VAT– od 300 zł netto /m-c,

Księga przychodów i rozchodów – od 250 zł netto/m-c,

Księga przychodów i rozchodów z VAT – od 300 zł netto/m-c,

Księgi handlowe – od 800 zł netto/m-c,

Księgi handlowe z VAT – od 900 zł netto/m-c

Obsługa kadrowo-płacowa za jedną osobę – od 50 zł netto/m-

Wysokość opłaty za prowadzenie księgowości ustalana jest indywidualnie z każdym klientem. Wpływ na cenę ma m.in.:

Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej,

Liczba dokumentów,

Forma prawna działalności,

Liczba zatrudnionych pracowników,

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferta za polecenie Klienta
Dla klientów współpracujących z Biurem rachunkowym SANPE, przygotowaliśmy ofertę promocyjną.

Regulamin promocji
Biura rachunkowego SANPE Paulina Suplicka, zwanego dalej “SANPE”:

1. Oferta skierowana jest do aktualnych Klientów SANPE, zwanych „Polecającymi”
2. Warunki przyznania rabatu Polecającemu:
a) polecenie Nowego Klienta
b) podpisanie przez Poleconego Klienta umowy z SANPE– trwającej co najmniej 3 miesiące
c) wyrażenie zgody przez Poleconego Klienta na ujawnienie Polecającemu miesięcznej opłaty na rzecz SANPE, za okres pierwszych 3 miesięcy współpracy.
3. Kwota rabatu wyniesie średnią z opłat za okres pierwszych trzech miesięcy, od dnia zawarcia umowy z poleconym klientem – nie więcej niż:
• 1.500,00 zł w przypadku Klienta prowadzącego Księgi Handlowe
• 500,00 zł w przypadku Klienta prowadzącego Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów
• 500,00 zł w przypadku Klienta prowadzącego Ewidencję Ryczałtową.
4. W przypadku gdy opłata Polecającego jest niższa niż przyznana mu kwota rabatu, rabat zostanie zrealizowany w kolejnych miesiącach. Zastrzeżenie, kwota opłaty Polecającego po naliczeniu rabatu nie może być niższa niż 1 zł netto.
5. W przypadku rozwiązania przez Poleconego Klienta umowy z SANPE przed upływem 3 miesięcy współpracy, SANPE nie udzieli rabatu Polecającemu.
6. Rozliczenie rabatu Polecającemu następuje w najbliższej fakturze rozliczeniowej, po zajściu przesłanek umożliwiających ich rozliczenie.
7. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
8. Oferta obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie internetowej SANPE do odwołania.

 

W celu uzyskania indywidualnej wyceny kosztów obsługi księgowej zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@sanape.pl bądź telefonicznego pod numerem 503 796 842

Shopping Basket