KADRY I PŁACE

Oferujemy obsługę kadrowo-płacową zarówno jako osobną formę współpracy, jak i usługę dodatkową.

Kadry i płace – już od 50 zł netto za jedną osobę/m-c.

Prowadzimy pełną dokumentację pracowniczą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.

Zapewniamy:

• Prowadzenie teczek akt osobowych,

• Prowadzenie kart urlopowych, ewidencji pracowników, rejestrów badań lekarskich i szkoleń (w tym BHP) oraz zwolnień lekarskich.

• Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rachunków rozliczających te umowy,

• Naliczanie i sporządzanie list płac,

• Tworzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

• Zgłaszanie pracowników do ZUS,

• Sporządzanie deklaracji ZUS,

• Sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11,PIT-4R, PIT-8B

• Wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników.

Shopping Basket