Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi

Wyznacznikiem powstania przychodu dla celów podatkowych może być również samo wystawienie faktury poprzedzające wykonanie usługi.

Wynika to z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT i art. 14 ust. 1c ustawy o PIT. W świetle tych przepisów za datę powstania przychodu uważa się co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
✅wystawienia faktury, albo
✅uregulowania należności.

Oba te zastrzeżenia stanowią więc wyjątek od zasady. Wynika z nich, że przychód podatkowy nie powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, lecz z chwilą:
✅wcześniejszego wystawienia faktury; wówczas datą powstania przychodu jest dzień wystawienia faktury (o ile wcześniej nie otrzymano należności),
✅uregulowania należności przed dokonaniem tych czynności; wówczas datą powstania przychodu jest dzień otrzymania należności (o ile wcześniej nie wystawiono faktury).

Powyższa zasada oraz wyjątki od niej nie dotyczą zaliczek ani zadatków.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony gazetaprawna.pl

Comments are closed.