Zmiany w sprzedaży wysyłkowej


Od 1 lipca br. definicja sprzedaży wysyłkowej została zastąpiona definicją wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (zwaną dalej WSTO). Zmianie uległ również limit sprzedaży WSTO.

Obowiązujący od 1 lipca limit wynosi 10 000 euro (42 000 zł). Wartość ta oznacza limit roczny, a więc łączną wartość sprzedaży wysyłkowej w skali roku i dotyczy całej sprzedaży wysyłkowej realizowanej do wszystkich państw członkowskich –a więc nie jak dotąd, odrębnie dla każdego państwa członkowskiego.

Jeżeli w trakcie aktualnego roku lub w poprzednim roku wartość WSTO do wszystkich krajów UE przekroczy sumę 10 000 euro (42 000 zł), wówczas polski podatnik ma dwie możliwości:
✅zarejestrować opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej względem VAT w każdym kraju UE przeznaczenia, do którego realizowana jest sprzedaż wysyłkowa;
✅złożyć zawiadomienie do polskiego naczelnika urzędu skarbowego o rejestrację do procedury OSS (następca MOSS) i opodatkować wykonywaną sprzedaż wysyłkową według stawek VAT krajów UE przeznaczenia poprzez składanie elektronicznej deklaracji kwartalnej w Polsce.

Źródło: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2021 r. poz. 685.

Comments are closed.