Polski Ład. Zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego.

 

W projekcie Polskiego ładu znalazły się niekorzystne zapisy dotyczące opodatkowania najmu prywatnego.

Obecnie osoby uzyskujące przychody z najmu prywatnego mogą stosować:
✅ogólne zasady według skali podatkowej 17 albo 32 proc., albo
✅opłacać ryczałt (8,5 proc. od przychodów poniżej 100 tys. zł i 12,5 proc. od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł).

Od 2022 r. najem prywatny będzie można rozliczać tylko ryczałtem. Przymus opodatkowania dochodów z najmu prywatnego ryczałtem, bez prawa do stosowania skali podatkowej wiąże się z brakiem prawa odliczeń podatkowych w postaci kosztów, w tym amortyzacji lokali mieszkalnych, remontów, zakupu mebli czy sprzętu, wydatków na ogrzewanie, wywóz śmieci itp.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony money.pl

Comments are closed.