Polski Ład – jakie zmiany czekają pracodawców od 1 stycznia 2022 r.?

Zmiany, które wprowadził Polski Ład dotkną również pracodawców. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tych zmian.

✅Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 32%.

✅Kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2022 r. zostanie podwyższona do 30 000 zł i jednocześnie wzrośnie roczna kwota zmniejszająca podatek, określona w pierwszym przedziale nowej skali podatkowej, do 5100 zł.

✅. Od 2022 r. kwotę zmniejszającą miesięczne zaliczki na podatek na podstawie PIT￾2 należy stosować przez cały rok, czyli zarówno przy obliczaniu podatku 17%, jak i 32%.

✅ Uchylenie możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej (7,75% podstawy wymiaru) dotyczy wszystkich podatników, w tym także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

✅ Ulga dla klasy średniej dotyczy wyłącznie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

✅ Kwotę zaliczki podatkowej, o którą należy obniżyć składkę zdrowotną (jeżeli zaliczka jest niższa od składki zdrowotnej), należy obliczyć zgodnie z przepisami ustawy o pdof w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 2021 r.

✅ Pracownik ma prawo złożyć pracodawcy pisemny wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 250 zł miesięcznie przy obliczaniu należnych zaliczek na podatek.

✅ Zleceniobiorca może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od osiąganego przychodu, jeżeli nie przekroczy on 30 000 zł rocznie.

✅ Od 1 stycznia 2022 r. przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie zależał od mocy jego silnika.

✅ Po 31 grudnia 2021 r. podatnicy będą mogli korzystać z trzech nowych zwolnień podatkowych: na powrót, wychowujących co najmniej 4 dzieci (ulga dla rodziny), dla emerytów.

✅ Na wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców będzie miała wpływ forma opodatkowania oraz wysokość osiąganych przez nich dochodów lub przychodów

Comments are closed.