Najem na ryczałcie od 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. – przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą –będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka ryczałtu:

✅8,5% do kwoty 100.000 zł

✅12,5% ponad kwotę 100.000 zł

Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z najmu prywatnego mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że jeszcze w 2022 r. można korzystać z opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych.

Od  2023 r. domyślną i jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczał od przychodów ewidencjonowanych.

Comments are closed.