Przesunięcie zakazu płatności gotówkowych na 2023 r.

Przypominamy, że ustawa Polski Ład wprowadziła limit płatności gotówkowych na linii przedsiębiorca-konsument  (20 tys. zł) oraz obniżyła limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 tys. zł na 8 tys. zł. Zmiany zgodnie z powołaną ustawą miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Ustawodawca jednak nie powiedział ostatniego słowa w tej kwestii. W drugiej połowie grudnia Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw, która odraczał również termin wejścia w życie przepisów w zakresie limitów płatności gotówkowych na 2023 r.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Obowiązującym limitem płatności gotówkowych pomiędzy firmami w 2022 r. nadal pozostaje kwota 15 tys. zł. Nie obowiązuje także limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Comments are closed.