Estoński CIT w 2022 r.

Aktualnie estoński CIT stał się bardziej przystępną formą opodatkowania w porównaniu do ubiegłego roku. Wszystko za sprawą zmian w przepisach wprowadzonych ustawą Polski Ład.

Co cechuje Estoński CIT:


✅Odroczenie momentu opodatkowania do czasu dystrybucji zysku, co oznacza, że zysk nie jest opodatkowany, dopóki pozostaje w spółce i służy do reinwestycji lub zwiększenia jej płynności; opodatkowanie następuje dopiero w momencie konsumpcji zysku .

✅Znaczne uproszczenie rozliczeń podatkowych dzięki całkowitemu odejściu od ewidencji podatkowej i konieczności ustalania na bieżąco dochodu do opodatkowania.

✅Zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc – podatek odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki (dywidendy).

Daje to możliwość swobodnego określenia momentu, w którym nastąpi opodatkowanie i pozwala przeznaczać pieniądze na cele związane z bieżącą działalnością firmy.

Ponadto zgodnie z ustawą o CIT do podatnika estońskiego CIT nie stosuje się przepisów dotyczących:

✅ standardowych stawek podatkowych CIT,

✅ podatku minimalnego,

  ✅ podatku od osiągniętego kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX),

✅ ulgi B+R,

✅ ulgi na złe długi,

✅ podatku od przychodów z budynków,

✅ odliczenia darowizn od dochodu i innych odliczeń.

Comments are closed.