Mały ZUS plus

Mały ZUS plus to preferencja w opłacaniu składek ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę.
Kto może skorzystać z ZUS od dochodu❓

✅przedsiębiorca, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł, a działalność gospodarcza w 2021 r. prowadzona była przez co najmniej 60 dni.
Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął, zakończył lub zawiesił prowadzenie działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego, wskazany wyżej limit przychodu podlega wówczas proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Przedsiębiorca, który w 2021 r. opłacał składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach, a od 1 stycznia 2022 r. spełnia warunki do korzystania z małego ZUS plus ma czas tylko do 31 stycznia 2022 r. na złożenie dokumentów zgłoszeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla ZUS od dochodu (0590 X X).

Przedsiębiorcy, którzy np. wznawiają prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku lub , którym kończy się okres opłacania preferencyjnych składek ZUS mają 7 dni (liczonych od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca spełni warunki) na rejestrację do ZUS od dochodu.

Należy pamiętać, że przekroczenie ww. terminów na zgłoszenie do ZUS od dochodu dyskwalifikuje przedsiębiorcę ze skorzystania z ZUS od dochodu w roku złożenia zgłoszenia po terminie. ‘

Niezgłoszenie się w terminie do ulgi oznacza rezygnację z niej.

Źródło: zus.pl

Comments are closed.