Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej on-line lub jej zwrotu, musi spełnić następujące warunki:

  • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas on-line,
  • posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy on-line oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie kwoty wydanej na zakup lub zwrot na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży, nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Comments are closed.