Zmiany w zakresie rozliczeń rocznych za 2021 r.

Polski Ład wprowadził również zmiany w zakresie rozliczeń rocznych za 2021 r. O dziwo są to zmiany na korzyść podatników.
Dotychczas, aby małżonkowie mogli skorzystać ze wspólnego rozliczenia musieli pozostawać we wspólności majątkowej oraz w związku małżeńskim przez cały rok.
Obecnie wspólne zeznanie za 2021 r. mogą złożyć małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

✅przez cały 2021 r. albo, od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia 2021 r.

✅w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w trakcie 2021 r.

Utrzymany został zakaz wspólnego rozliczenia, gdy chociażby jeden z małżonków osiąga przychody opodatkowane ryczałtem lub podatkiem liniowym.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest jednak możliwe jeżeli podatnik złoży :

✅ „zerowy” PIT-36L i:

  • nie wykaże w nim przychodów ani kosztów uzyskania przychodów,
  • nie zastosuje zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania,
  • nie skorzysta z prawa do innych doliczeń lub odliczeń,

✅ ”zerowy” PIT-28 i:

  • nie wykaże w nim przychodów,
  • nie zastosuje zwiększenia lub zmniejszenia przychodów,
  • nie skorzysta z prawa do innych doliczeń lub odliczeń.

Comments are closed.