Dłuższe terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.

W dniu wczorajszym opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie zmieniające terminy sprawozdawcze za 2021 r.

Co to oznacza w praktyce❓

Będzie więcej czasu na sporządzenie sprawozdanie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r.

Terminy wydłużono:

✅o 3 miesiące dla:

➡jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF- działających na rynku finansowym)

➡organizacji pozarządowych

➡podatników podatku PIT prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS)

✅o 1 miesiąc:

➡dla jednostek sektora finansów publicznych

Czekamy jeszcze na wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 r.

Comments are closed.