Nowe zasady zatrudniania obywateli z Ukrainy

Z uwagi na trudną sytuacją na terytorium Ukrainy i masowy napływ obywateli tego kraju do Polski Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę zasad w zakresie ich zatrudniania.

O jakich zmianach mowa❓
Otóż obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce, może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.

Jedynym obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie informacji o podjęciu pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy. Zgłoszenia należy dokonać poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.

Ponadto, obywatel Ukrainy, który  już wcześniej legalnie pracował w Polsce, np. na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy zarejestrowanego w urzędzie pracy, nie musi robić nic, by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy po wygaśnięciu ważności takiego dokumentu. Konieczne będzie tylko dokonanie zgłoszenia do PUP.

Polscy pracodawcy w dalszym ciągu mogą występować o zezwolenia na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi np. w przypadku tych obywateli Ukrainy i pracodawców polskich, którzy chcą zawrzeć dłuższe umowy (np. na 3 lata jak w przypadku zezwoleń na pracę).  

Przepisy specjalne są przewidziane na okres do 18 miesięcy.

Comments are closed.