PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW SPRAWOZDAWCZYCH W CIT ZA 2021 ROK

Ostatnio informowaliśmy o przedłużeniu terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania finansowego.

Dzisiaj już ze stuprocentową pewnością możemy poinformować, że Ministerstwo Finansów wydłużyło również czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r.

Rozporządzenie przedłużające terminy rozliczenia zostało opublikowane  w Dzienniku Ustaw.

Wydłużenie terminów przypadających w 2022 r. dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:

  • złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),
  • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
  • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

CIT-8 można złożyć tylko elektronicznie. Ministerstwo Finansów nadal jednak uniedostępniło aktywnej deklaracji CIT-8 (wersja 31) do wysyłki za 2021 r.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.gov.pl

Comments are closed.