Do kiedy rozliczyć PIT za 2021 r. ?

Termin do rozliczenia podatku dochodowego przez osoby fizyczne za 2021 r. upływa 2 maja 2022 r.
Podatnicy mają więc niespełna miesiąc na sporządzenie i wysyłkę zeznań rocznych.
PIT można złożyć w urzędzie skarbowym w formie elektronicznej lub papierowej.


Poniżej podpowiadamy jaki formularz zastosować.

✅ PIT-37 – wypełniają osoby osiągające dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników np. na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11;

✅ PIT-36- wypełniają osoby, które osiągnęły przychód bez pośrednictwa płatnika (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) i rozliczają się według skali podatkowej. Ponadto zrobią to również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych;

✅ PIT-36L – wypełniają przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy;

✅ PIT-38 – składają podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu,

✅ PIT-39 – składają podatnicy, którzy osiągnęli podlegające opodatkowaniu przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami.

Comments are closed.