Rejestracja działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce uznaje się za legalny na podstawie przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Ten sam przywilej uzyskały osoby, których pobyt uznany jest za legalny na podstawie ustawy o cudzoziemcach. Co ważne, osoby, które przybyły do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., muszą posiadać numer PESEL.

Każda taka osoba może założyć:

✅działalność gospodarczą osoby fizycznej – i zarejestrować ją w CEIDG,

✅spółkę osobową lub kapitałową – w tym spółkę jawną i partnerską – i zarejestrować ją w KRS

W przypadku, gdy pobyt obywatela Ukrainy prowadzącego działalność gospodarcza w Polsce przestanie być legalny na podstawie przepisów specustawy lub ustawy o cudzoziemcach, przedsiębiorca ten zostanie wykreślony z CEIDG.

Obywatele Ukrainy zarejestrowani jako osoby bezrobotne mogą również ubiegać się o środki na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie ze specustawą, każdy obywatel Ukrainy, który:

✅przebywa w Polsce legalnie i

✅posiada numer PESEL,

może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatel Polski w dowolnej formie.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony ze strony www.gofin.pl

Comments are closed.