Wydłużenie okresu, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W ubiegłym tygodniu Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, której celem jest wydłużenie z 60 dni do 120 dni okresu, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

O świadczenie może ubiegać się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40 zł za osobę dziennie. Aby je uzyskać osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców muszą złożyć stosowne wnioski w swoim urzędzie gminy.

Comments are closed.