Osoby pełniące funkcję na podstawie powołania, a składka zdrowotna w 2022 r.

Przypominamy, iż od 2022 r. osoby pełniące funkcję na podstawie powołania podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym.

Co to oznacza w praktyce❓

Otóż od wypłaconego wynagrodzenia z tego tytułu trzeba obecnie potrącać do ZUS składkę zdrowotną. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje podmiot wypłacający wynagrodzenie w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Kto podlega ubezpieczeniu❓

✅członkowie zarządu pełniący funkcję na podstawie aktu powołania,

✅prokurenci wynagradzani na podstawie uchwały wspólników, zarządu.

Od czego liczona jest składka ❓

Podstawę obliczenie składki zdrowotnej dla osób pełniących funkcję na podstawie powołania  stanowi kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania  a konkretnie kwota przychodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji w myśl ustawy o PIT. Składka powinna więc być obliczana zarówno od kwoty wynagrodzenia, jak i innych dodatkowych świadczeń (przychodów) uzyskiwanych przez osobę powołaną do pełnienia funkcji.

Źródło: Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  2021 r. poz. 1285ze zm.)

Comments are closed.