Krajowy System e-Faktur obowiązkowy już od 2023 r.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na obowiązkową e-fakturę. Oznacza to, że krajowy System e-Faktur może stać się rozwiązaniem obligatoryjnym już w 2023 r.
Od 1 Stycznia 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość fakultatywnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Czym jest KSeF❓

To system teleinformatyczny służący m.in. do:

✅wystawiania,

✅otrzymywania,

✅przechowywania faktur ustrukturyzowanych,

✅dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz

✅oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF.

Jest również przeznaczony do powiadamiania podmiotów korzystających z KSeF o:

✅ dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w systemie oraz dacie i czasie jego przydzielenia,

✅ dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej,

✅ braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności KSeF.

System służy także do analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.gov.pl

Comments are closed.