Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej z obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS od 1 stycznia 2023 r.

Gdy wchodziły przepisy Polskiego Ładu zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych stało się atrakcyjne ze względu na brak składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Niestety ustawą  z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono również zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Od 1 stycznia 2023 r.  komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej stanie się osobą prowadzącą pozarolniczą działalność. Oznacza to, że będzie miał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a także zdrowotne.


Źródło: art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Comments are closed.