Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm od 2023 r

Od 1 stycznia 2023 r. limit płatności gotówkowych będzie wynosił 8000 zł dla transakcji między przedsiębiorcami i 20 000 zł dla transakcji między przedsiębiorcą a konsumentem. Limit 8 000 zł stosujemy, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

✅stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

✅jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8 000 zł lub równowartość tej kwoty.


Jakie są sankcje❓

Podatnik nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji na kwotę 8 000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Natomiast konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Kto poniesie sankcje?

Podatnik, który przyjmie gotówkę od konsumenta w kwocie co 20000 zł zapłaci podwójny podatek- od przychodu ze sprzedaży oraz dodatkowo z tytułu sankcji z przyjęcie gotówki.

Przykład: konsument kupi samochód za 25 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca przyjmie płatność 25 tys. zł w gotówce, to będzie musiał zapłacić podatek od przychodu (według stawki 19 proc.), czyli 4750 zł, oraz dodatkowo kolejne 4750 zł jako sankcję za przyjęcie gotówki.

Comments are closed.