Łatwy dostęp skarbówki do kont bankowych podatników

Regulacje wprowadzone do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, na podstawie których naczelnicy urzędów skarbowych mogą uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników obowiązują od 1 lipca 2022 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 48 ww. ustawy Szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnik urzędu celno-skarbowego, a od 1 lipca 2022 r. – także naczelnik urzędu skarbowego – zyskali dostęp do informacji o rachunkach bankowych osoby fizycznej, gdy postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające są prowadzone w związku z czynami popełnionymi w zakresie działalności osoby fizycznej (nie musi mieć ona statusu podejrzanego). Organy otrzymały także dostęp do informacji o pełnomocnikach rachunku bankowego wskazanego w żądaniu.

Zmiany w zakresie dostępu do informacji o rachunkach bankowych budzą obawy wśród podatników, którzy obawiają się nadużywania tych uprawnień.

Cytujemy więc komunikat Ministerstwa Finansów z 22 lutego 2022 r. (https://www.gov.pl/web/kas/dostep-kas-do-informacji-bankowych-tylko-w-przypadku-podejrzenia-przestepstwa) w którym wskazano, że:

„(…) Zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie, które wchodzą w życie 1 lipca 2022 r., ujednolicają uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dostępu do informacji bankowych w przypadku, gdy organy KAS prowadzą wobec podatnika postępowanie przygotowawcze. Organy KAS prowadzą takie postępowanie jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego i co ważne, po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego.

Zmieniany przepis art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie osoby podejrzewanej o popełnienie tych czynów.

Podatnicy nie muszą się obawiać wprowadzanej zmiany przepisów. Przy udzielaniu informacji banki ściśle przestrzegają tajemnicy bankowej stosując przepisy ustawy Prawo bankowe. Dane przekazane przez banki są chronione tajemnicą skarbową, którą regulują szczegółowo przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.”

Comments are closed.