Nowe terminy na przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej.

Opublikowano ustawę, wprowadzającą zmiany także w zakresie wejścia w życie regulacji dotyczących obowiązku prowadzenia ksiąg, ewidencji oraz wykazów w formie elektronicznej i przesyłania ich w takiej  formie do urzędu skarbowego.

Przypominamy, iż pierwotnie ww. regulacje miały obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

W myśl znowelizowanych przepisów mamy trzy terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia i przesyłania ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej:

Podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczyły kwotę 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe – od 2024 roku   (w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2023 r.)

Podatnicy PIT i CIT inni, niż wcześniej wymienieni, zobowiązani do przesyłania ewidencji JPK_VAT – od 2025 r. (w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2024 r.).

Pozostali podatnicy – od 2026 r. (w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2025 r.).

Comments are closed.