Konsultacje projektu SLIM VAT 3

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt tzw. SLIM VAT 3.Zgodnie z informacją opublikowaną w komunikacie Ministerstwa Finansów projekt przewiduje wprowadzenie zmian w następujących obszarach:


✅poprawa płynności finansowej firm;

✅VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności;

✅szerszy zakres zwolnień z VAT;

✅mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;

✅prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;

✅obniżanie sankcji VAT;

✅konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 3 obejmują ponadto m.in.:

✅ wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących;

✅ rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne;

✅ ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce;

✅ liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT – 15 dni).

Proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2023 r., z wyjątkami wskazanymi w projekcie.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.gov.pl

Comments are closed.