PROJEKT PODWYŻKI DIET ZA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Projekt zakłada wzrost:

✅diety za krajową podróż służbową – do kwoty 45 zł za dobę podróży (aktualnie 38 zł),

✅maksymalnej kwoty zwrotu kosztów noclegu w podróży krajowej, odpowiadająca 20-krotności diety – do 900 zł (obecnie 760 zł),

✅ ryczałtu za nocleg w podróży krajowej, stanowiący 150% diety i przysługujący, jeżeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu, nie okazał on rachunku za nocleg i nocleg ten trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 2100 i 700 – do 67,50 zł (obecnie 57 zł),

✅ ryczałtu za przejazdy komunikacją miejscową w podróży krajowej, stanowiący 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży – do 9 zł (obecnie 7,60 zł).

Projekt przewiduje również zmianę kwoty diety zagranicznej oraz limitów noclegowych do niektórych państw, w tym do Austrii, Belgii, Francji, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwecji czy Włoch.

Źródło: www.rcl.gov.pl

Comments are closed.