Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r.?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego za 2021 r. przez jednostki sektora prywatnego powinno nastąpić do 30 września 2022 r.
Powyższe wynika z rozporządzenia wydłużającego terminy sprawozdawcze za 2021 r.
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe❓

✅organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania jej sprawozdania finansowego.

W przypadku:

➡ spółki z o.o. są to wspólnicy,

➡spółki komandytowo-akcyjnej – walne zgromadzenie,

➡spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, cywilnej – wspólnicy,

➡spółdzielni – walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli,

➡w przedsiębiorstwie osoby fizycznej – jest to właściciel.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wymaga formy pisemnej. W zależności od formy prawnej jednostki może mieć ono postać decyzji lub uchwały. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność na własny rachunek będzie to decyzja, w spółkach – uchwała.

Od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego liczy się terminy na złożenie sprawozdania m.in. w MSiG (15 dni) i KAS (15 dni).

Comments are closed.