Wyższa kwota wolna w podatku od spadków i darowizn

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się projekt rozporządzenia podwyższający kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn.Zgodnie z projektem, kwota wolna od podatku dla:

✅ I grupy podatkowej ma zostać podwyższona z 9.637 zł do 10.434 zł,

✅ II grupy podatkowej z 7.276 zł do 7.878 zł,

✅ III grupy podatkowej z 4.902 zł do 5.308 zł.


Zwiększeniu ma ulec również wysokości darowizn (pieniężnych i niepieniężnych), które są zwolnione od podatku w związku z realizacją celów mieszkaniowych przez osoby należące do I grupy podatkowej.

Aktualnie zwolnienie dotyczy środków w wysokości 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł (w okresie 5 lat). Po zmianie mają to być odpowiednio kwoty 10.434 zł oraz 20.868 zł.

Proponowane skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Comments are closed.