Zmiany w podatku CIT

W uchwalonym w zeszłym tygodniu projekcie nowelizującym ustawę o CIT do najważniejszych zmian należy zawieszanie stosowania  przepisów o podatku minimalnym CIT w okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przepisy o minimalnym CIT zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Kogo dotyczy podatek?

Spółek będących podatnikami CIT (w tym podatkowych grup kapitałowych), które w roku podatkowym:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%

Comments are closed.