PIT-2 w nowej wersji od 1 stycznia 2023 r.

Ministerstwo finansów opublikowało już na swojej stronie nowy wzór formularza PIT-2.

Jego najnowsza wersja została dostosowana do zmian wprowadzonych nowelizacją Polskiego Ładu w wersji 1.0 i 2.0. Nowy druk oprócz oświadczeń będzie zawierał również wnioski, które mogą wpłynąć na wysokość zaliczki na podatek, a w konsekwencji na wysokość wynagrodzenia pracownika.


Czy trzeba składać PIT-2 ponownie w 2023 roku❓

Nie, o ile wskazany w nich stan faktyczny jest nadal aktualny. Jeżeli natomiast uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki, podatnik jest obowiązany złożyć nowy formularz.

Formularz będzie zawierał:

✅oświadczenie podatnika upoważniające płatnika do stosowania kwoty zmniejszającej podatek (z możliwością podziału do 3 płatników),

✅oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień podatkowych

✅ oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo podatnik będzie mógł zrezygnować z ulgi dla młodych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Ponadto będzie mógł zawnioskować, by nie pobierać zaliczek na PIT.


Z formularzem można zapoznać się tutaj https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2

 

Comments are closed.