Zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zdalną pracę bez PIT

Na mocy przepisów antycovidowych pracodawca w czasie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego (oraz w ciągu trzech miesięcy po ich odwołaniu) może polecić zatrudnionym osobom wykonywanie pracy zdalnej. Ustawa o Covid-19 pozostawia pracodawcy swobodę zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca może to zrobić w formie świadczenia pieniężnego za używanie własnego sprzętu lub wypłacić ekwiwalent za zużycie internetu i energii. Nie jest to przychód pracownika.

Czy tak będzie po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego❓

Fiskus potwierdza w wydawanych interpretacjach indywidualnych, że wypłacane po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego świadczenia będą nieopodatkowane tj. „Po upływie 3 miesięcy od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego otrzymywana przez pracownika zryczałtowana refundacja z tytułu wykupionego dostępu do internetu oraz zużytej energii elektrycznej podczas wykonywania pracy zdalnej, a także zwrot kosztów zakupu wyposażenia miejsca do pracy zdalnej, będą stanowiły po jego stronie przychód” ale przychód ten będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT bowiem warunki zwolnienia będą spełnione.  

Z pełną treścią Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4011.209.2022.1.IN można zapoznać się tutaj https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/488358

Comments are closed.