Najem prywatny a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Ustawa o VAT zalicza osoba prywatne, które najem prowadzą poza swoją firmą do grupy podlegającej pod ogólny obowiązek stosowania kasy fiskalnej, a więc również także rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Po przekroczeniu limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych tj. 20 tys.  zł w roku podatkowym osoby osiągające przychody z najmu prywatnego mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego  pod pozycją 25 w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas.

Jakie warunki muszą  być spełnione, aby uzyskać zwolnienie z kasy fiskalnej?

  • Świadczenie tych usług zostało w całości udokumentowane fakturą, lub

  • Świadczący otrzymał w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK na własny rachunek, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata ta dotyczyła.

Z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas można zapoznać https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2519

Comments are closed.