Czy powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy?

Tak, podatnik może ponownie powrócić do zwolnienia z VAT, jednak nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował.

⬇Przykład:

Pan Adam w lipcu 2021 r. utracił prawo do zwolnienia z VAT, ponieważ przekroczył limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT. W związku z tym stał się czynnym podatnikiem VAT. Pan Adam może powrócić do zwolnienia z VAT od początku dowolnego miesiąca w trakcie 2023 r., pod warunkiem, że nie wykonuje czynności wykluczających prawo do skorzystania z tego zwolnienia.

Podatnik, który chce powrócić do zwolnienia z VAT, ma obowiązek złożenia aktualizacji druku VAT-R w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana.

Comments are closed.