NOWE USŁUGI W E-URZĘDZIE SKARBOWYM

W e-Urzędzie Skarbowym pojawiła się nowa funkcjonalność – raport podatnika. Póki co usługa dostępna jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji.

Co zawiera raport podatnika?

✅ dane identyfikacyjne i adresowe podatnika, w tym formę opodatkowania,

✅informacje o wystąpieniu ewentualnych zaległości podatkowych,

✅ informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym,

✅ szczegóły dotyczące prawidłowości w zakresie zaliczek i deklaracji podatkowych,

✅ dane o rachunkach bankowych, w tym mikrorachunku podatkowym,

✅ wykaz pełnomocników i ich uprawnienia,

✅ informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.

Ministerstwo Finansów planuje udostępnić tę usługę również osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Comments are closed.