JAKIE WYDATKI STANOWIĄ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW?

Definicja kosztów uzyskania przychodów ma ogólny charakter, w związku z tym kwalifikacja każdego wydatku jako kosztu podatkowego podlega indywidulanej ocenie.

W świetle ustawy o CIT oraz PIT, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

✅wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

✅jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, ➢ pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

✅ poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

✅został właściwie udokumentowany,

✅ nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2021 r. 0111-KDIB1-1.4010.243.2021.1.NL

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *