SLIM-VAT-2.0-RACHUNKI-VAT-1-300x251

SLIM VAT 2.0 RACHUNKI VAT

1 października 2021 pakietem SLIM VAT 2.0 wprowadzono możliwość szerszego stosowania „przekazania własnego” środków zgromadzonych na rachunkach VAT.
 
W wyniku zmiany podatnicy uzyskali możliwość dokonywania „przekazania własnego” w ramach wszystkich swoich rachunków VAT, również tych prowadzonych przez inne banki.
 
Jest to zapewne dużym ułatwieniem dla podatników, którzy będą mogli łatwiej i efektywniej zarządzać swoimi środkami.

Wprowadzono również możliwość  wydania przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe.

Warunkiem wyrażenia takiej zgody jest, aby posiadane przez podatnika zaległości były objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty.

Rozszerzono także możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT o składki na ubezpieczenie rolników, czyli składki wnoszone przez podatników prowadzących działalność  gospodarczą i odprowadzających składki do KRUS. Przy czym zmiana ta wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

Comments are closed.