Szybszy zwrot VAT dla tzw. „podatników bez-gotówkowych”

Od 2022 r. podatnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku VAT w terminie 15 dni.

Jakie warunki muszą być spełnione?

✅ podatnik powinien posiadać minimum 80% udziału płatności bezgotówkowych z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej w stosunku do łącznej sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy.

✅ Przy czym, podatnik będzie musiał spełniać ww. warunek przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie przez jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik wystąpi z wnioskiem o szybki zwrot.

Za płatności bezgotówkowe uważane będą płatności zrealizowane z użyciem instrumentów płatniczych, takich jak karta, wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu.

Przewidywany jest okres przejściowy – w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wystarczającym warunkiem uzyskania takiego zwrotu ma być posiadanie udziału płatności bezgotówkowych w wysokości 65%.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *