Zgłoszenie danych do CRBR do 13 lipca 2020 r.

Zgłoszenie danych do CRBR do 13 lipca 2020 r.

13 lipca 2020 upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Kto ma obowiązek dokonać zgłoszenia?
?Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.

Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.
Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się elektronicznie. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony gov.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *