ROZLICZENIE ROCZNE SKŁĄDKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 R.

ROZLICZENIE ROCZNE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 R.

W bieżącym roku po raz pierwszy rozliczymy roczną składkę zdrowotną za 2022 rok.

Rozliczenia tego dokonamy w deklaracji ZUS DRA/RCA składanej za kwiecień 2023.

Skutkiem złożenia deklaracji rozliczeniowej w ZUS może być niedopłata lub nadpłata składki zdrowotnej i tym samym konieczność dopłaty składki lub zawnioskowania o zwrot nadpłaconych składek.


Poniżej prezentujemy ważne terminy z tym związane:

✅20 maja 2023 roku- termin dopłaty składki i złożenia deklaracji za kwiecień 2023,

✅31 maja 2023 roku- termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty.


Wnioski o zwrot nadpłaty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a nadpłacona składka zostanie zaliczona na poczet składek do końca 2023 roku.

NAJEM PRYWATNY TYLKO NA RYCZAŁCIE (1)

NAJEM PRYWATNY TYLKO NA RYCZAŁCIE

Od stycznia 2023 roku, osoby które wynajmują lokale mieszkalne na zasadach najmu prywatnego, czyli takiego który nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, mają obowiązek opodatkować takie przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Stawka podatku do wysokości osiągniętego przychodu 100 000 zł wynosi 8,5%, od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł, stawka podatku wynosi 12,5%.

Od uzyskanego z tego tytułu przychodu w styczniu 2023 roku, należy więc wpłacić do 20 lutego zryczałtowany podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego, rozliczyć wynajem na druku PIT-28.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające podatek VAT, i jednocześnie uzyskujące dochody z najmu prywatnego mają obowiązek wykazania przychodu z najmu prywatnego w miesięcznej/kwartalnej deklaracji JPK_VAT‼

Czy powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy

Czy powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy?

Tak, podatnik może ponownie powrócić do zwolnienia z VAT, jednak nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował.

⬇Przykład:

Pan Adam w lipcu 2021 r. utracił prawo do zwolnienia z VAT, ponieważ przekroczył limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT. W związku z tym stał się czynnym podatnikiem VAT. Pan Adam może powrócić do zwolnienia z VAT od początku dowolnego miesiąca w trakcie 2023 r., pod warunkiem, że nie wykonuje czynności wykluczających prawo do skorzystania z tego zwolnienia.

Podatnik, który chce powrócić do zwolnienia z VAT, ma obowiązek złożenia aktualizacji druku VAT-R w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana.

Dodaj podtytuł (9)

Spis z natury na 31.12.2022 r.

Zbliża się koniec roku podatkowego, a wraz z nim obowiązek sporządzenia przez przedsiębiorców remanentu czyli tzw. spisu z natury na 31.12.2022 r.

Wiemy, że dla wielu osób nie jest to łatwe zdanie, dlatego poniżej rozwiejemy kilka wątpliwości związanych z tym tematem.

Czy trzeba sporządzać spis z natury nawet jeżeli jest „zerowy” ❓

➡Tak, nawet jeżeli brak jest na stanie/ w magazynie towarów handlowych/materiałów do produkcji/ półproduktów/ wyrobów gotowych/braków i odpadów należy sporządzić spis, bowiem przepisy nie przewidują zwolnienia.

W jaki sposób wycenić spisywane towary handlowe i materiały do produkcji ❓

➡Wyceny towarów handlowych i materiałów do produkcji dokonuje się na podstawie ceny zakupu (podatnicy VAT – cena netto, podatnicy zwolnieni z VAT – cena brutto).

W jaki sposób wycenić spisywane półprodukty i gotowe wyroby❓

➡Wyceny półproduktów i gotowych produktów dokonujemy uwzględniając wszelkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z wytworzeniem danego towaru, materiału itd., z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

Czy wiesz, że...

Obowiązek założenia profilu na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek za siebie lub za pracowników ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.‼

Instrukcja jak założyć konto na platformie internetowej jest dostępna na stronie⬇️

https://www.zus.pl/…/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p…

Aktualnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil na PUE ZUS z rolą płatnika.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r.

Limity podatkowe i bilansowe na 2023 r.

Limity podatkowe i bilansowe na 2023 r.

Znany jest już średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2022 r, a co za tym idzie również wysokość limitów podatkowych i bilansowych, które ustalane są na podstawie ww. kursu waluty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze limity podatkowe i bilansowe obowiązujące na 2023 r.

✅Mały podatnik PIT – 2 000 000 euro =9 654 000 zł

✅Mały podatnik VAT- 1 200 0000 euro = 5 793 000 zł, a jeżeli wejdą w życie przepisy SLIM VAT 3 to 2 000 000 euro = 9 654 000 zł

✅Mały podatnik VAT (pośrednik) 45 000 euro = 217 000 zł

✅Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2 000 000 euro = 9 654 400 zł

✅Kwartalny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 200 000 euro = 965 400 zł

✅Amortyzacja jednorazowa de minimis 50 000 euro = 241 000 zł

✅Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych 2 000 000 euro = 9 654 400 zł

✅Prawo do kwartalnych deklaracji VAT dla stosujących estoński CIT 4 000 000 euro = 19 309 000 zł

PIT-2 w nowej wersji od 1 stycznia 2023 r.

PIT-2 w nowej wersji od 1 stycznia 2023 r.

Ministerstwo finansów opublikowało już na swojej stronie nowy wzór formularza PIT-2.

Jego najnowsza wersja została dostosowana do zmian wprowadzonych nowelizacją Polskiego Ładu w wersji 1.0 i 2.0. Nowy druk oprócz oświadczeń będzie zawierał również wnioski, które mogą wpłynąć na wysokość zaliczki na podatek, a w konsekwencji na wysokość wynagrodzenia pracownika.


Czy trzeba składać PIT-2 ponownie w 2023 roku❓

Nie, o ile wskazany w nich stan faktyczny jest nadal aktualny. Jeżeli natomiast uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki, podatnik jest obowiązany złożyć nowy formularz.

Formularz będzie zawierał:

✅oświadczenie podatnika upoważniające płatnika do stosowania kwoty zmniejszającej podatek (z możliwością podziału do 3 płatników),

✅oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień podatkowych

✅ oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo podatnik będzie mógł zrezygnować z ulgi dla młodych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Ponadto będzie mógł zawnioskować, by nie pobierać zaliczek na PIT.


Z formularzem można zapoznać się tutaj https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2

 

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2023 r.

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2023 r.

W 2023 r. dwukrotnie zostanie podwyższone minimalne wynagrodzenie za pracę.

📢Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło:

✅dla mowy o pracę: 3490 zł (ok. 2700 zł netto) plus ZUS zakładu pracy to około 4205 zł kosztu całkowitego. Dla pracodawców będzie to ok. 580 zł więcej niż w roku obecnym.

✅dla umowy zlecenie: 22,80 zł/h

📢Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło:

✅dla mowy o pracę: 3600 zł (około 2780 zł netto), czyli około 4340 zł wraz z kosztami pracodawcy. To o 710 zł więcej niż w obecnym roku.

✅dla umowy zlecenie: 23,50 zł/h

Jeżeli szukasz księgowej, która jest na bieżąco ze wszystkimi zmianami, a przy tym zawiłości księgowe wytłumaczy zrozumiałym językiem to skontaktuj się z nami.

Wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

Wyższa kwota wolna w podatku od spadków i darowizn

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się projekt rozporządzenia podwyższający kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn.Zgodnie z projektem, kwota wolna od podatku dla:

✅ I grupy podatkowej ma zostać podwyższona z 9.637 zł do 10.434 zł,

✅ II grupy podatkowej z 7.276 zł do 7.878 zł,

✅ III grupy podatkowej z 4.902 zł do 5.308 zł.


Zwiększeniu ma ulec również wysokości darowizn (pieniężnych i niepieniężnych), które są zwolnione od podatku w związku z realizacją celów mieszkaniowych przez osoby należące do I grupy podatkowej.

Aktualnie zwolnienie dotyczy środków w wysokości 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł (w okresie 5 lat). Po zmianie mają to być odpowiednio kwoty 10.434 zł oraz 20.868 zł.

Proponowane skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Dodaj podtytuł

Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r.?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego za 2021 r. przez jednostki sektora prywatnego powinno nastąpić do 30 września 2022 r.
Powyższe wynika z rozporządzenia wydłużającego terminy sprawozdawcze za 2021 r.
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe❓

✅organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania jej sprawozdania finansowego.

W przypadku:

➡ spółki z o.o. są to wspólnicy,

➡spółki komandytowo-akcyjnej – walne zgromadzenie,

➡spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, cywilnej – wspólnicy,

➡spółdzielni – walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli,

➡w przedsiębiorstwie osoby fizycznej – jest to właściciel.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wymaga formy pisemnej. W zależności od formy prawnej jednostki może mieć ono postać decyzji lub uchwały. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność na własny rachunek będzie to decyzja, w spółkach – uchwała.

Od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego liczy się terminy na złożenie sprawozdania m.in. w MSiG (15 dni) i KAS (15 dni).