Automatyczne umorzenie pożyczki 5 tys. zł z PUP

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, pożyczka mogła być umorzona w całości po trzech miesiącach od jej otrzymania. Warunkiem było złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie w terminie do 14 dni po upływie trzech miesięcy od otrzymania pożyczki.
Tarcza 4.0. wprowadza umorzenie pożyczki z urzędu po trzech miesiącach od jej otrzymania. Likwiduje obowiązek składania jakichkolwiek wniosków o jej umorzenie.
Zmiana dotyczy wszystkich umów o pożyczkę w ramach tego programu.
Tarcza 4.0. zlikwidowała także możliwość składania wniosków o pożyczkę w formie papierowej.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *