Biała lista – zmiany od 1 lipca 2020 r.

Przypominamy, że jeśli kwota transakcji przekracza 15 tys. zł, a jej stronami są przedsiębiorcy, to istnieje obowiązek zapłaty za fakturę z naliczonym VAT na rachunek znajdujący się w wykazie zwanym Białą listą.
❗️Od 1 lipca 2020 r. zmieniło się brzmienie ustawy o PIT i CIT w zakresie wyłączania z kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych na konto spoza Białej listy.
Oznacza to, że w sytuacji kiedy podatnik mimo obowiązku zapłaty na konto z wykazu, dokona płatności na niezgłoszony rachunek, ale z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) uniknie sankcji w podatku dochodowym.

Do tej pory zaplata z zastosowaniem split payment na rachunek spoza Białej listy wyłączała tylko sankcje w VAT.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *