Rewolucja w CIT w 2021 r.

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku CIT.
Tak poinformowało Ministerstwo Finansów komunikacie z 18 czerwca br.

?Estoński CIT to:
• brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie;
• brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych;
• prostota – podatnik nie musi kalkulować, co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, czy poświęcać czasu i środków na optymalizacje podatkowe.

?Dla kogo estoński CIT
Dla małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie mogą przekraczać 50 mln zł i w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

?Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki:
• nieposiadające udziałów w innych podmiotach,
• zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,
• których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
• wykazujące nakłady inwestycyjne.
Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Podatnik wybiera system estoński na okres 4 lat i może go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria. Przekroczenie przez przedsiębiorcę progu 50 mln zł w trakcie 4-letniego okresu nie wyklucza go z systemu estońskiego.

Na dzień dzisiejszy wprowadzenie zmian w CIT to jedynie zapowiedź MF. Mamy nadzieje, że prace nad ustawą wkrótce się rozpoczną.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.gov.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *