SLIM VAT uproszczenie i unowocześnienie w rozliczaniu VAT

SLIM VAT to pakiet uproszczeń w podatku VAT, których zarys przedstawiło już Ministerstwo Finansów.
Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:
📌Proste fakturowanie – rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę przy fakturach korygujących in-minus.
W ustawie o VAT wprowadzone zostaną przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in-plus
📌Ułatwienia dla eksporterów – dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.
📌Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.
📌Korzyści finansowe
• Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco z trzech do czterech miesięcy przy rozliczeniach miesięcznych.
• Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.
• Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Nowe regulacje miałby wejść w życie w pierwszych miesiącach 2021 r.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.gov.pl.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *