Kiedy nabywca może odliczyć VAT z faktury elektronicznej?

Obecnie przedsiębiorcy co raz częściej odstępują od przesyłania faktur papierowych. Szybciej, prościej i taniej jest wysyłać faktury drogą elektroniczną. Kiedy w takim razie nabywca może odliczyć VAT z takiej faktury?

To data otrzymania faktury jest wyznacznikiem prawa podatnika do odliczenia podatku VAT.

?W przypadku faktur papierowych, za datę otrzymania faktury uznaje się, co do zasady, datę fizycznego wpływu faktury do firmy danego podatnika, potwierdzaną zazwyczaj umieszczeniem na fakturze stempla wskazującego datę jej otrzymania.

?W przypadku faktur otrzymywanych drogą elektroniczną, w postaci załączników do wiadomości e-mail, rolę takiego stempla będzie pełniła data wpływu danego maila na adres poczty elektronicznej, wskazana w sposób trwały w nagłówkach otrzymywanych e-maili.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.314.2017.1.K

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *