Kiedy nabywca może odliczyć VAT z faktury elektronicznej?

Obecnie przedsiębiorcy co raz częściej odstępują od przesyłania faktur papierowych. Szybciej, prościej i taniej jest wysyłać faktury drogą elektroniczną. Kiedy w takim razie nabywca może odliczyć VAT z takiej faktury?

To data otrzymania faktury jest wyznacznikiem prawa podatnika do odliczenia podatku VAT.

👉W przypadku faktur papierowych, za datę otrzymania faktury uznaje się, co do zasady, datę fizycznego wpływu faktury do firmy danego podatnika, potwierdzaną zazwyczaj umieszczeniem na fakturze stempla wskazującego datę jej otrzymania.

👉W przypadku faktur otrzymywanych drogą elektroniczną, w postaci załączników do wiadomości e-mail, rolę takiego stempla będzie pełniła data wpływu danego maila na adres poczty elektronicznej, wskazana w sposób trwały w nagłówkach otrzymywanych e-maili.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.314.2017.1.K

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *