Zmiana warunków do zastosowania stawki VAT 0% przy WDT

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. bezwzględnym warunkiem zastosowania 0% stawki VAT przy WDT jest podanie przez nabywcę ważnego numeru VAT UE dostawcy.
Dotychczas sprzedawca także musiał umieszczać nr VAT nabywcy na fakturze, jednak uchybienie temu obowiązkowi nie powodowało automatycznej utraty prawa do zastosowania stawki 0%.

Aktualnie w świetle obowiązujących przepisów posiadanie nr VAT nabywcy i wpisanie go na fakturze jest niezbędne do zastosowania stawki VAT 0%.

Kolejną przesłanką materialną do zastosowania 0% jest złożenie prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE.

Brak złożenia prawidłowej informacji podsumowującej nie oznacza jednak ostatecznej utraty prawa do zastosowania stawki 0% VAT, ponieważ wprowadzono możliwość naprawienia tego błędu – aby zastosować 0%, podatnik będzie zobowiązany należycie wyjaśnić na piśmie uchybienia Naczelnikowi Skarbowemu.

Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *