Kontrole z PUP, ZUS i KAS po epidemii

W związku z epidemią Covid-19 przedsiębiorcy korzystali z różnych form wsparcia m.in. zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego, mikropożyczki 5 000 zł, czy dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Aktualnie coraz częściej pojawiają się sygnały o możliwych kontrolach, które budzą niepokój wśród przedsiębiorców.

Uspokajamy..
Jeśli się nie kombinowało to wszystko będzie dobrze.

W przypadku kontroli z PUP to można się spodziewać, że większość kontroli będzie się sprowadzać do weryfikacji czy wnioskujący o mikropożyczkę 5 tys. zł jest aktywnym przedsiębiorcą wg CEDIG. Udzielając pożyczki zastrzegano, że zgodnie z art. 15 zzd specustawy pieniądze te przeznaczone są na „pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”.
A co jeśli pożyczka nie została wydana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności?
Przedsiębiorca może dostać upomnienie, może też być zmuszony do oddania części, a nawet całości dofinansowania, jakie otrzymał. Możliwe będzie też ukaranie nieuczciwego przedsiębiorcy koniecznością zapłacenia odsetek od niezasadnie udzielonej pomocy.

W przypadku ZUS możliwe będą kontrole dotyczące prawidłowości i prawdziwości wskazywanych danych przez Wnioskodawców o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców oraz samozatrudnionych oraz o zwolnienie ze składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020.
ZUS będzie mógł sprawdzić prawidłowość składanych oświadczeń przez przedsiębiorców, którzy otrzymali pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Kontrole ZUS wg zapowiedzi Rzecznika ZUS miałyby odbywać się w asyście KAS.
ZUS we współpracy z urzędami skarbowymi w związku z pomocą udzielaną z tarcz antykryzysowych będzie mógł sprawdzać zgodność przychodu z księgami rachunkowymi oraz będzie miał możliwość ustalenia czy doszło u danego przedsiębiorcy do sztucznego zaniżania przychodów w danym okresie.

Wiemy, że dla laików kontrola z ZUS , PUP czy KAS brzmi strasznie. Z doświadczania jednak wiemy, że takie kontrole to standard. Brzmią groźnie, ale osoba prowadząca Państwa księgowość podoła temu bez problemu. Jedno jest pewne -trzeba zachować procedury.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.pit.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *